Årsmøte for BMW CCN avd. Hordaland ble avholdt onsdag 4. mars 2015.

Sted: Baker Bruns lokaler, Damsgårdsveien 109 A.

Dokumenter:

Protokoll fra møtet

 

———–

 

Innkalling/Agenda:

  • 1. Godkjenne det fremmøtte Årsmøtet.
  • 2. Valg av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
  • 3. Godkjenne saksliste.
  • 4. Behandle årsberetning.
  • 5. Behandle regnskap 2014.
  • 6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år.
  • 7. Gjennomgang av budsjettforslag 2015.
  • 8. Behandle innkomne forslag.
  • 9. Valg av medlemmer til styret.
  • 10. Eventuelt.

Alle klubbens medlemmer er stemmeberettiget.

Forslag til årsmøtet må innmeldes innen onsdag 4. mars på mail til hordaland@bmwccn.no.

NB! Etter årsmøtet blir det bl.a. utdeling av premier fra BMW Cup 2014, samt litt film og bilder fra isbanekjøringen i Sigdal 2015.

Det blir servering av Pizza og brus.

– Styret