Hvem kan delta på banekjøring?

– Medlemmer av BMW CCN kan delta på banekjøring.
– Det vil være mulig å melde seg inn i klubben på stedet før kjøring
– Førerkort og medlemsbevis sjekkes – Deltagelse ved førermøtet er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen
– 1 passasjerer er mulig under frikjøring. Begge må da ha hjelm
– Flere passasjer er mulig under familiekjøring

Teknisk: Biler som skal delta ved banekjøring må oppfylle følgende kriterier

– Cabriolet må ha veltebøyle eller taket oppe. Fordel med hjelm uansett heat
– Batteriet må være festet skikkelig
– Ingen lekkasjer aksepteres! Bilen bør sjekkes for lekkasjer etter hvert heat
– Kjøre, bremselys og nødblink må fungere
– Bremser funksjonstestes og belegg/skiver inspiseres
– Førerstolen må være godt festet
– Sikkerhetsbelter funksjonstestes
– Bilene skal være gateregistrerte. Prøveskilt tillates kun ved familiekjøring
– Alle gategodkjente dekk tillates
– Vognkort sjekkes – Dersom bilen skal kjøres av en annen enn registrert eier, må fullmakt foreligge (evt. skrives på stedet sammen med eier).

Regler for kjøring:

– Det anbefales at følgende forberedelser er gjort; Sjekk/skift av motorolje, nivå/konsistens av kjølevæske, ny bremsevæske, kontroll av bremseklosser. Det anbefales også at bilen er i teknisk god stand. Husk at bilen må tåle store belastninger ved banekjøring
– Ingen løse deler i bilen eller i bagasjerommet
– Nærlys skal være tent, alle lys skal virke. Dørene skal være ulåst.
– På frikjøring og Master Driver skal alle vinduer og takluke være lukket. Ca. 5 cm åpning på passasjervinduet aksepteres
– Bilbelte skal være på og godt strammet.
– Ved familiekjøring er det forbudt å kjøre forbi, hold god avstand. Uvøren kjøring under familiekjøring blir svart-flagget.
– All frikjøring og Master Driver skal skje med godkjent hjelm.
– Alle skal gjøre sitt ytterste for å holde seg på banen. Uvøren kjøring, skadelig burning blir slått hardt ned på. Skading av banedekke og «pløying» av grøntarealer kan medføre erstatningsansvar.
– I depotet er det gangfart – INGEN «stunts» (spinning/burning m.m.) tolereres, og overtredelse kan medføre bortvisning..
– Banekomiteen og styret er suveren i alle avgjørelser.

Klassedeling/Premiering ved Master Driver på Eikås og Voss.

– Klasse 1 er biler som har ett vekt/effekt forhold  8 – 9,99 kg/pr hk og over 10 kg/pr hk.
– Klasse 2 er biler som har ett vekt/effekt forhold  6 – 7,99 kg/pr hk og mindre enn 5,99 kg/pr hk.
– Det blir ingen egen klasse for damer i 2009.
– Kjøringen i hvert enkelt løp gjøres 2 ganger, hvor beste tid blir gjeldene for premiering i klassen. Det er 3 premier pr. klasse i hvert enkelt løp.
– Det er 1/3 premiering i BMW Cup Hordaland sammenlagt i begge klasser. Av 4 løp totalt vil de 3 beste løpene telle sammenlagt – Totalt mulig å oppnå 60 poeng.
– 1.plass gir 20 poeng 2.plass gir 17 poeng 3.plass 15 poeng  4.plass gir 13 poeng og så går det nedover med 1 poeng for hver plass etter dette.
– Ved lik poengsum sammenlagt i BMW Cup vil beste plassering i enkeltløp avgjøre plasseringen. Dersom det også etter dette er lik plassering i cupen, vil beste plassering i innbyrdes oppgjør avgjøre plasseringen.
– Dersom totaltiden i en enkeltstående Master Driver er lik mellom flere deltakere, vil nest beste totaltid avgjøre plasseringen. Dersom også denne er lik, vil beste enkeltrunde avgjøre.

Breisladd Eikås og Voss

– Vi arrangerer på noen treff en uhøytidlig breisladd konkurranse med 2 fagdommere som vurderer følgende kriterier og gir poeng fra 1 til 10 i hver kategori.
– DRIFT: Hvor bredt og jevnt bilen drifter.
– SPEED: Hvor fort bilen drifter gjennom svingen.
– LINE: Hvor bra spor bilen drifter i. (Idealsporet går langt ute på vei inn i svingen via apex midt i svingen og langt ut på vei ut av svingen).
– Det blir kun 1 premie til vinneren av konkurransen.

Flaggregler:

– GULT FLAGG: (fare) Betyr at noe har skjedd på banen. Kjør rolig til flagging opphører. Det er ikke tillatt med forbikjøring mens det er gul flagging. (Dette er det flagget som brukest mest)
– BLÅTT FLAGG: (slipp forbi) Betyr at han som kommer bakfra kjører raskere enn deg. Slipp ham forbi så snart det lar seg gjøre.
– SORT FLAGG: (advarsel/kjeft) Får du sort flagg betyr det at det er noe ved kjøringen din eller bilen din som ikke er som det skal. Kjør rolig til depot og snakk med arrangør om hva som er galt.
– RØDT FLAGG: (slutt) Betyr at heatet/kjøringen er avsluttet. Kjør rolig til depot.

Flaggvakter / banepersonell:

– Det er et stort ansvar å være flaggvakt, og det skal ikke bli tatt lett på. Vi har opplevd sammenstøt mellom biler grunnet manglende flagging.
– Når du som flaggvakt ser at noe skjer på banen, skal det flagges tydelig med det gule flagget. Flaggingen skal opprettholdes helt til faren/forholdet er over, eventuelt til heatet er stanset.
– Hvis forholdet skjer like ved der du står og flagger, skal du bli værende på posten din, og fortsette flaggingen. Altså ikke forlate din post for å hjelpe.
– Meld fra pr. samband eller telefon til arrangør hvis kjøringen må avsluttes for å kunne rydde opp i forholdet.
– Alle flaggvakter / banepersonell skal bære gule refleksvester.
– Dersom det ikke stilles flaggvakt, vil det ikke være tillatt med kjøring på banen.

Banerekorder:

– For å ha litt og strekke seg mot, skriver vi her opp gjeldende MasterDrive banerekorder for våre lokale medlemmer. For å få en offisiell banerekord, må tiden være tatt med digitale måleinstrumenter (ikke stoppeklokke). Dersom banene bygges om, nullstilles bestetidene.

– Eikås: Beste rundetid 43,90 sekunder – Satt av Hans Jacob Alsaker 19.04.2009.
– Eikås: Beste totaltid 88,55 sekunder – Satt av Geir Hatland 01.06.2014.

– Voss: Beste rundetid 27,54 sekunder – Satt av Terje Visnes 09.05.2015.
– Voss: Beste totaltid 55,40 sekunder – Satt av Terje Visnes 09.05.2015.