Hvem kan delta på banekjøring?

– Medlemmer av BMW CCN kan delta på banekjøring.
– Det vil være mulig å melde seg inn i klubben på stedet før kjøring
– Førerkort og medlemsbevis sjekkes – Deltagelse ved førermøtet er obligatorisk for alle som skal kjøre på banen