Vi har etter en vurdering av varselet for i morgen, og etter samtale med baneeier på Voss funnet at det er mest fornuftig å avlyse morgendagens banetreff. Vi jobber med å få til et alternativt banetreff på Eikås i mai – og vil uansett prøve oss igjen på Voss over sommeren, hvis vinteren har gitt seg da 🙂

DET BLIR I STEDET ARRANGERT EN CRUISING MED START VED ESSO VESTKANTEN KL 12.00 I MORGEN. CRUISINGEN VIL FOREGÅ I LAVTLIGGENDE STRØK – MØT OPP OG BLI MED!

Her er et bilde fra «langsvingen» nå i ettermiddag (bilen på bildet skled rett fram i 30km/t):

 

AVLYST!

Vi åpner banesesongen på NAF glattkjøringsbane på Bjørkemoen, Voss. Vi inviterer da alle til å ta med hele familien. Vi håper på fint vær, slik at det blir muligheter for både grilling og soling. Vi skal også purre på NAF for å høre hvordan det ligger an med de elektriske bilene for barn. Vi kommer tilbake til dette.

 

Det vil også komme medlemmer fra BMWCCN Sogn og Fjordane, og vi ønsker dem velkommen!

Program:

9.30 – 10.45  Ankomst, påmelding, teknisk kontroll.

10.45            Obligatorisk førermøte for alle som skal ut på banen.

11.00            Start banekjøring, 25min heat, annethvert familie og frikjøring.

ca 14.00       Master Driver. (Bmw Cup #1/3)

17.00            Premieutdeling, rydding og avreise.

Regler for banekjøring:

Hjelm er påbudt for frikjøring, max to i bilen. Under familiekjøring skal det gå roligere for seg, det er da ikke hjelmpåbud og man kan ha full bil om man ønsker det, ingen forbikjøring. Vi kommer til å sette opp noen rolige nybegynner-heat dersom det er interesse for det – gi oss i så fall en lyd ifm førermøtet eller til en av oss i styre/banekomitè etterpå

Les mer om regler her!

Påmelding / Betaling:

Husk medlemskort og førerkort for registrering, og ta helst med sedler i valører som gjør at vi slipper å veksle så mye – kjøring koster 400kr pr.bil, og 100kr for ekstra sjåfør på samme bil.

Det vil være kiosk til å kunne kjøpe seg brus og boller m.m.

Vel møtt!!

Styret