Årsmøte for BMW CCN avd. Hordaland avholdes 19. februar 2013 kl. 20:00.

Sted: Baker Brun’s lokaler, Damsgårdsveien 109 A.

Agenda:

  • 1. Godkjenne det fremmøtte Årsmøtet.
  • 2. Valg av referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
  • 3. Godkjenne saksliste.
  • 4. Behandle årsberetning.
  • 5. Behandle regnskap 2012.
  • 6. Behandle ansvarsfritak for styret for økonomi og drift siste år.
  • 7. Gjennomgang av budsjettforslag 2013.
  • 8. Behandle innkomne forslag.
  • 9. Valg av medlemmer til styret.
  • 10. Eventuelt.

Alle klubbens medlemmer er stemmeberettiget.

Forslag til årsmøtet må innmeldes innen mandag 18. feb på mail til hordaland@bmwccn.no.

Det blir servering av Pizza og brus, samt litt film og bilder fra Sigdal 2013 (hvis vi har 😉

– Styret