Årsmøtet i BMWCCN Hordaland avholdes søndag 11. mars kl 18.30 – 21.00 i lokalene til Baker Brun i Damsgårdsveien 109a. Det blir enkel servering av mat/snacks og drikke.

Det har hittil ikke kommet inn noen saker fra dere medlemmer, men dersom det er noe du har på hjertet som burde vært diskutert på årsmøtet så er det fritt fram for det. Sakslisten vil bli lagt ut på nettsidene http://www.bmwccn.no/hordaland i løpet av fredag 9.mars, men følgende ting er fast inventar på listen:

Oppsummering av fjorårets sesong, og gjennomgang av regnskap for 2011.

Fjoråret ble nok et bra år med mye aktivitet, dog kanskje noe overvekt av banekjøring og ikke så mange «alternative» treff som vi kanskje ønsket oss, dette kommer vi til å gjøre mye med i 2012. Fjoråret led nok litt under mangel av informasjon grunnet tull med mail- og webserver, samt nye websider – og vi ser at mange medlemmer har slitt med å få på plass oppdateringen av medlemsskapet sitt. Vi kommer muligens til å gjøre en lokal vri på dette for å hjelpe dem som har problemer der, mer om det på møtet. Økonomien i Hordaland er bra, vi endte året omtrent som forventet – nærmere gjennomgang blir tatt på årsmøtet og lagt ut på nettsidene i etterkant.

Valg av styre for 2012.

Vi trenger i år to nye styremedlemmer for å erstatte Sylvia Eliassen og Torbjørn Alendal som ønsker å tre av etter lang og tro tjeneste. Dersom du har lyst til å endre på hvordan ting gjøres, eller ønsker å bidra på en eller annen måte i forbindelse med banetreff og andre arrangementer har du nå muligheten til å melde ditt kandidatur til valget av årets styre. Husk at det er innspill fra dere medlemmer som ofte fører til nye typer aktiviteter og treff! Kontaktperson/valgkomitè er Torstein Tveit – og han når du på mobil 90565087 eller på mail torstein@sandven.com

Terminliste 2012.

Det vil selvsagt bli både banekjøring, pussetreff, mekketreff og sosialt vinklede treff i år også – og vi starter allerede 14. mars hos GS Bildeler på Kokstad. Her blir det massevis av gode tilbud, og kanskje en og annen overraskelse i tillegg. Vi må ha litt større fokus på enklere ting som cruisinger og mer sosialt samvær gjennom året også, tilbakemeldinger tyder på at medlemmene også ønsker å bare kjøre en tur sammen i ny og ne. Målet vårt er som alltid at det minst en gang i måneden skal skje noe spennende i BMWCCN regi!

Eventuelt.

Send inn forslag og saker!

Vi oppfordrer alle medlemmer til å komme med forslag til nye aktiviteter, endringer dere ønsker i eksisterende aktiviteter – samt annet som dere måtte ha på hjertet via mail til hordaland@bmwccn.no snarest mulig, og innen torsdag 8. mars for årsmøtesaker. Dette for at vi i styret (om nødvendig) skal få diskutert sakene noen dager før årsmøtet.

Innkomne saker legges ut på nettsidene sammen med informasjon om styrekandidater som har meldt seg til årets valg i løpet av fredag 9. mars.

Håper flest mulig kan komme, vi sees der!

For styret i BMWCCN Hordaland

Ståle Martinussen
Formann.

Møtereferat